Tag Archives: backlink bẩn

Những thủ thuật chơi bẩn của giới SEO

Những thủ thuật chơi bẩn của giới SEO

DDos: Đây là hình thức chơi xấu nhằm triệt hạ website của đối thủ. Ngày nay có nhiều hình thức cũng như phần mềm mà họ có thể dễ dàng có thể thực hiện hành vi này. Bản chất của DDOS thường tạo ra