Tag Archives: backlist google

Làm sao đưa website thoát khỏi backlist google

Làm sao đưa website thoát khỏi backlist google

Nguyên nhân website bị đưa vào backlist : + Website dùng các tool, thủ thuật tăng rank mà google cấm như: dùng các thủ thuật SEO “black hat ” như cloaking, link farms, doorway pages submit link quá nhiều, spam…