Tag Archives: Ông Đặng Thái Sơn

Appota – chặng đường phát triển dẫn đến thành công

Appota - chặng đường phát triển dẫn đến thành công

Appota là đơn vị cung cấp nền tảng di động hàng đầu với 3 mảng chính đang là xu hướng trên thị trường di động Việt Nam: Sản xuất Game, Quảng cáo, và Thanh toán. Lịch sử phát phát triển