Tag Archives: ông lớn làng internet

Google vừa mua là abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com

Google vừa mua là abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com

Bên cạnh tên miền abc.xyz, ông lớn làng Internet mới đây còn quyết định mua tên miền chiếm trọn bảng chữ cái trong tiếng Anh. Theo đó, địa chỉ đầy đủ của tên miền này là abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com. Vào ngày 2 tháng