Tag Archives: truy cập trực tuyến

Google thay đổi thuật toán tìm kiếm trên các thiết bị di động

Google thay đổi thuật toán tìm kiếm trên các thiết bị di động

Thuật toán mới sẽ ưu tiên các trang web thân thiện với các thiết bị di động như có chữ lớn, đường link dễ truy cập và thay đổi kích thước để phù hợp với bất cứ màn hình nào