Tag Archives: Truyền thông xã hội

Những bước cơ bản để tiếp thị website bán hàng

Những bước cơ bản để tiếp thị website bán hàng

Hãy làm thật tốt Content marketing Cần có các mô tả về website, về các trang đích của bạn và dễ dàng được Google index. Kích hoạt nút chia sẻ xã hội trên Twitter, Facebook, Google+ bên trong cửa hàng