Tag Archives: Vinamilk eShop

Vinamilk bắt đầu vào mảng thương mại điện tử

Vinamilk bắt đầu vào mảng thương mại điện tử

Với tư duy liên tục đổi mới hướng đến tiếp cận người tiêu dùng một cách trực tiếp, nhằm gia tăng thêm sự tiện ích cho người tiêu dùng, mở rộng thêm kênh bán hàng mới, Công ty Cổ Phần